İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

C Archive

Soru: Dışarıdan girilen  n sayısına göre 1’den N’e kadar olan sayıların toplamı T1; 1’den N’e kadar olan tek sayıların toplamı T2; 1’den N’e kadar olan çift sayıların toplamı T3 olacak şekilde ve T1, T2, T3  değerlerini ekrana yazdıran programı yazınız. Bu tarz örnekler sizlere vize/final/bütünleme sınavlarında soru olarak gelebilir. Ben daha çok C dilini sevdiğimden...
Merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde 3 adet döngü komutu bulunmaktadır. Bunlar for, while ve do while. Sırasıyla bunlarla ilgili örnekler yapalım. Hatta bir örneğimizi bu 3 adet farklı döngü için ayrı ayrı yazalım. Klavyeden girilen sayı adeti kadar ekranımıza alt alta Samsun yazdıran programımızı her 3 döngüye göre yazıyoruz. Başlayalım.
Bilgisayar programcılığı bölümü, Programlama Temelleri dersinde görmüş olduğunuz kütüphaneler ve içerikleri konularına değinelim. stdio.h kütüphanesinin sıklıkla include edildiğini görmüşsünüzdür, ardından conio.h hatta dersimizde Hakan hocamızın Konya diyerek okuması arkadaşlar arasında espri konusu olmuştu 🙂 Tabi arkadaşlar Konya’nın benim için ayrı bir önem arz ettiğini biliyorlar. Her neyse konuyu dağıtmayalım, matematiksel işlemlerimizde kullandığımız math.h gibi...