İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

MySQL Archive

PHP dilinde veritabanı işlemleri yapıyorsanız, ezSQL işlerinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Bu sınıfla; Sorgularınızı debug edebilirSmarty ile direkt uyumlu sql çıktıları alabilir. Kodlarınızı daha hızlı ve kısa biçimde yazabilir. Küçük bir sınıf olduğu için sunucuya maliyeti düşüktür. Cache yaparak sorgularınızı hızlandırır. Justin Vincent adında bir programcı 2007 yılında ezsql sınıfının ilk versiyonunu yayınlandı.Son versiyonuyla PHP-PDO, mySQL, Oracle8, InterBase/FireBird,...