İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP Fonksiyonlar

Fonksiyonlar çok esnek bir yapıya sahiptir, kendilerine gönderilen değer veya değerler doğrultusunda görevi olan işlemleri yaparlar. Genelde aritmetik işlemlerde kullanılırlar. Fonksiyon tanımlarken function() ifadesi kullanılır ve isimleri rakam ile başlayamaz.

Kullanımı:
function fonksiyon_adi ($deger1, $deger2)
{
fonksiyonda yapılacak işlemler..
}

Örnek:

topla isimli bir fonksiyon tanımladık. fonksiyonumuz iki parametre alıyor $sayi1 ve $sayi2.
Gelen iki değeri toplayıp sonuc adında bir değişkene atadık.
Son olarak fonksiyonumuzu çağırdık ve dönen değeri ekrana yazdırdık.
Bu fonksiyonun ekrana yazdırdığı değer: 7.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.altinkaynak.biz/indir/fonksiyonlar.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

1 Comment

Leave a Reply