İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP Formlar ve Temel Bilgiler

PHP’ye başlayıp ilerlemek isteyenler sık sık form ve bunların veritabanına kayıt işlemleri gibi olaylarla karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle formlarla ilgili temel bilgileri de paylaşıp ardından PHP koduyla birlikte kullanımı hakkında bilgi vereceğiz. Formlar sitenizin ziyaretçilerinizden bilgiler (ziyaretçi defteri, iletişim formu, anket gibi) almak için kullanılır. Bu alınan bilgiler ile de birçok işlem yapılabilmektedir.

Formlar < form >..< /form > tagları arasına yazılır.

Girilen bilgilerin hangi adrese gideceği action özelliği ile belirtilir.
Kullanımı: action=”gidecegimiz_sayfa.php”

Bu bilgilerin gönderilme yöntemini de method özelliği ile belirtiriz. Bu özellik GET veya POST değerlerinden birisini alır. GET yöntemi ile gönderilen verilere adres çubuğundan erişilebilir.

Kullanımı: method=”GET”

POST yönteminde veriler adres çubuğunda görünmez. Daha güvenli bir yöntemdir. Mümkünse eğer POST yöntemi kullanılmalı. Ancak bazı durumlarda GET yöntemini kullanmak da gerekebilir.

Kullanımı: method=”POST”

Form doldurulduktan sonra verinin ilgili sayfaya gönderilmesi işlemini de Submit düğmesi yapar.

Kullanımı:

Örnek form
Ziyaretçiden alacağımız index.php dosyası

Form’dan gelen bilgileri alacağımız denetim.php dosyası

Formdan gelen bilgileri $_POST[” “]; kullanarak değişkenlere atadık. Daha sonra bu değişkenlere atanan verileri echo kullanarak ekrana yazdırdık. POST yöntemi kullanarak yaptığımız bu örnek ekrana şunu yazdırır:

Ad : Mustafa
Soyad : ALTINKAYNAK
Yaş : 20

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.altinkaynak.biz/indir/form-ornek.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

1 Comment

Leave a Reply