İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP if else kontrolü

if ingilizce bir terimdir ve türkçe karşılığı eğer anlamına gelir. Çalışma mantığı ise; eğer verdiğim koşul gerçekleşiyorsa şunları, gerçekleşmiyorsa bunları yap demektir. Basitçe yaptığı iş budur. else ifadesi eğer verilen koşullar gerçekleşmediyse o zaman yapılacak işlemleri ifade eder.

if kullanımı

Örnek kullanımı

Örneğimizde $sayi isimli değişkene 5 değerini atadık. Daha sonra if ile değerin 5′e eşit olup olmadığını sorguladık. Bu kodları test ettiğinizde ekrana “sayı değeri 5″ ifadesi yazılacaktır. Eğer $sayi değişkenini 5′den farklı bir sayı yaparsanız o zaman else kısmı devreye girecek ve ekrana “sayı değeri 5 değil” yazacaktır.

Elseif ise if komutu ile birlikte birden fazla koşulu kullanmamızı sağlar.

elseif kullanımı

Örneğimizde $sayi değişkeni eğer 10 ise ekrana “sayı değeri 10″, $sayi değişkeni 11 ise ekrana “sayı değeri 6″, her ikisi de değilse ekrana “sayı değeri 10 veya 11 değil” yazmasını belirttik.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.altinkaynak.biz/indir/if-else.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

1 Comment

Leave a Reply