PHP if else kontrolü

if ingilizce bir terimdir ve türkçe karşılığı eğer anlamına gelir. Çalışma mantığı ise; eğer verdiğim koşul gerçekleşiyorsa şunları, gerçekleşmiyorsa bunları yap demektir. Basitçe yaptığı iş budur. else ifadesi eğer verilen koşullar gerçekleşmediyse o zaman yapılacak işlemleri ifade eder.

if kullanımı

Örnek kullanımı

Örneğimizde $sayi isimli değişkene 5 değerini atadık. Daha sonra if ile değerin 5′e eşit olup olmadığını sorguladık. Bu kodları test ettiğinizde ekrana “sayı değeri 5″ ifadesi yazılacaktır. Eğer $sayi değişkenini 5′den farklı bir sayı yaparsanız o zaman else kısmı devreye girecek ve ekrana “sayı değeri 5 değil” yazacaktır.

Elseif ise if komutu ile birlikte birden fazla koşulu kullanmamızı sağlar.

elseif kullanımı

Örneğimizde $sayi değişkeni eğer 10 ise ekrana “sayı değeri 10″, $sayi değişkeni 11 ise ekrana “sayı değeri 6″, her ikisi de değilse ekrana “sayı değeri 10 veya 11 değil” yazmasını belirttik.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.altinkaynak.biz/indir/if-else.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

One comment.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir