PHP ile veritabanı işlemleri (Order By)

Veritabanındaki verileri belirli bir düzene göre sıralama işlemi yapmak için Order By komutu kullanılır.

Kullanım şekli:
SELECT kolon_adı FROM tablo_adı ORDER BY kolon_adı ASC veya DESC

Üstteki kodları test ettiğinizde, ilgili tablodaki verilerin artan sıralama düzeninde listelendiğini göreceksiniz. Eğer bunun tam tersini isterseniz sorgu ifadesinde:

Şeklinde kullanmamız gerekir. Hiç değer belirtilmezse veya ASC kullanılırsa artan, DESC kullanırlırsa azalan sıralama yaptığını unutmamalıyız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir