İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP ile veritabanı işlemleri (Order By)

Veritabanındaki verileri belirli bir düzene göre sıralama işlemi yapmak için Order By komutu kullanılır.

Kullanım şekli:
SELECT kolon_adı FROM tablo_adı ORDER BY kolon_adı ASC veya DESC

Üstteki kodları test ettiğinizde, ilgili tablodaki verilerin artan sıralama düzeninde listelendiğini göreceksiniz. Eğer bunun tam tersini isterseniz sorgu ifadesinde:

Şeklinde kullanmamız gerekir. Hiç değer belirtilmezse veya ASC kullanılırsa artan, DESC kullanırlırsa azalan sıralama yaptığını unutmamalıyız.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

Leave a Reply