İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP ile veritabanı işlemleri (select)

Veritabanından bir tabloyu seçmek ve sorgu göndermek için Select komutu kullanılır.

Kullanım Şekli
SELECT kolon_adı FROM tablo_adı

Üstteki kodları test ettiğinizde, veritabanında ilgili tablodaki ad ve soyad alanlarında kayıtlı tüm veriler alt alta ekrana yazdırılacaktır.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

Leave a Reply