İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP ile veritabanı işlemleri (update)

Veritabanında tabloda bulunan verileri güncelleştirmek için Update komutu kullanılır.

Kullanım şekli:
UPDATE tablo_adı SET kolon_adı=yeni değer WHERE kolon_adı=eski değer

Üstteki kodları test ettiğinizde ilgili tabloda adı Celal ve soyadı Yurtcu olan değerin adı büyük harf MUSTAFA olarak güncellenecektir.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

Leave a Reply