İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

Php ile veritabanı işlemleri (where)

Veritabanından belirli kriterlere uygun istenilen verileri çekmek için Where komutu kullanılır.

Kullanım şekli:
SELECT kolon_adı FROM tablo_adı WHERE kriter

Üstteki kodları test ettiğimizde veritabanındaki ilgili tabloda ad kolonundaki ismi celal olan kayıtlar listelenecektir. WHERE komutu yardımı ile adı celal olanları seçmiş olduk.

Sık kullanılan operatörler:
= : Eşittir
!= : Eşit Değilse
> : Büyükse
< : Küçükse >= : Büyükse ve Eşitse
<= : Küçük ve Eşitse BETWEEN :Belirtilen aralıklardaki verileri seçmek için kullanılır. LIKE : Arama yapmak için kullanılır.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

Leave a Reply