Php ile veritabanı işlemleri (where)

Veritabanından belirli kriterlere uygun istenilen verileri çekmek için Where komutu kullanılır.

Kullanım şekli:
SELECT kolon_adı FROM tablo_adı WHERE kriter

Üstteki kodları test ettiğimizde veritabanındaki ilgili tabloda ad kolonundaki ismi celal olan kayıtlar listelenecektir. WHERE komutu yardımı ile adı celal olanları seçmiş olduk.

Sık kullanılan operatörler:
= : Eşittir
!= : Eşit Değilse
> : Büyükse
< : Küçükse >= : Büyükse ve Eşitse
<= : Küçük ve Eşitse BETWEEN :Belirtilen aralıklardaki verileri seçmek için kullanılır. LIKE : Arama yapmak için kullanılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir