İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP while döngüsü

While döngüsü, parantez içinde belirtilen koşul doğru olduğu sürece istenilen kod bloğunu çalıştırır.

Kullanımı:

while (koşul)
{
koşula göre yapılacak işlemler
}

Örnek:

Bu örneğimizde $sayac değişkenine 1 değerini atadık. Döngünün 4′e eşit veya küçük olması durumunda ekrana Mustafa ALTINKAYNAK yazdırdık ve sayaç değerini tagının değeri olarak yazdırık, her yazı farklı boyutlarda görünmüş oldu. Döngü sonunda $sayac değerini 1 artırdık (++ işareti değeri 1 artırır). Eğer $sayac değerini artırmazsak kod bloğu sonsuz döngüye girmiş olur ve bu durumda hiçbir zaman şart sağlanamaz. Döngüleri kullanırken gerekli satırda değerlerini artırmayı unutmamalıyız.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.altinkaynak.biz/dosyalar/while-dongusu.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

1 Comment

Leave a Reply