İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP’de değişkenler ve kullanımı

Değişkenler her programlama temellerinde kullanılan elementlerdir. PHP’de kullanım şekilleri $ (dolar işareti) ile birlikte yanına yazmış olduğumuz değer, o değişkenin adını belirlemektedir. Değişken isimleri oluştururken büyük-küçük harfe dikkat etmeliyiz. En çok kullanılan değişken çeşitleri ise Integer ve String tipleridir. Integer sayılar için, String ise karakter dizileri için kullanılan değişkenlerdir.

String tipinde değişken tanımlayalım.

Yukarıdaki kodumuzda $isim yazarak değişkenimizin adını belirttik. Hemen sonrasında = “Mustafa ALTINKAYNAK”; tanımlaması ile $isim değişkene Mustafa ALTINKAYNAK değerini atadık. Bu işlemde atanan değeri çift tırnaklar ” ” arasına yazdık ve satırın sonunu her zaman olduğu gibi ; (noktalı virgül) ile bitirdik. Eğer satır sonlarını ; ile bitirmezseniz yazım hataları ile karşılaşabilir, scriptinizin hata vermesini neden olabilirsiniz.

Şimdi bu değişkeni ekrana yazdıralım.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

1 Comment

Leave a Reply