İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP’de dizi değişkenler

PHP’de dizi Değişkenler kullanılması kaçınılmaz olan ve her PHP programcısının bilmesi gereken elemanlardır. Adından da anlaşıldığı gibi, diziler bir tek değişkenin değeri içerisinde birden çok değer saklar.

Örneğin içerisinde haftanın günlerini bulunduran bir dizi değişken tanımlayalım.

Şimdi ekrana yazdıralım.

Dizi değişkenlerde başlangıç değeri olarak 0 vermeliyiz. Çünkü başlangıç değeri 1 değil her zaman 0‘dan başlar. Dizi değişkenin içinde ne kadar eleman barındırdığını öğrenmek için count() komutunu kullanırız.
count($hafta) diyerek $hafta isimli dizi değişkeni belirttim eleman sayısını sorguladım. Sonuç 7 olarak gösterilecektir.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.altinkaynak.biz/indir/dizi-degiskenler.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

1 Comment

Leave a Reply