PHP’de operatörler

Bu makalemizde PHP’de kullanılan operatörlerin kullanımını öğreneceğiz.
Daha önceki örneklerde kullandığımız “=” işaretinin de bir atama operatörü olduğunu belirterek derse başlayalım.

$isim değişkenine Mustafa değerini atadık.

Aritmetik Operatörler

Toplama + 1+1=2
Çıkarma – 5-3=2
Çarpma * 5*2=10
Bölme / 6/2=3
Kalan % 10%3=1

Örnek

Ekrandaki çıktısı:

30
10
200
2

Karşılaştırma Operatörleri

== eşit
=== birebir eşit
!= eşit değil
> büyüktür
< küçüktür >= büyük veya eşit
<= küçük veya eşit

Ekrandaki çıktısı: “Sayılar eşit değil” şeklinde olacaktır. Çünkü if deyimini kullandık. $sayi1 ve $sayi2‘nin değerlerini değiştirerek diğer karşılaştırma sonuçlarını da görebilirsiniz.

Mantıksal Operatörler

|| veya
or veya
&& ve
and ve
Xor şartlı veya (sadece sol veya sağ)
! değil

$marka değişkenindeki değerin Tunçmatik veya Casper olup olmadığını kontrol ettik. Ekrandaki çıktısı: “marka değeri boş değil: Değer= Tunçmatik” olacaktır. Mantıksal operatörler kullanılırken sık yapılan hatalardan biri de, eşitlik kontrolü yaparken == çift eşittir yerine tek eşittir = kullanmaktır. Tek eşittir kullanmak o değişkene yeni bir değer atamak anlamına geldiğini unutmayalım.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.altinkaynak.biz/indir/operatorler.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

One comment.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir