İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

PHP’de operatörler

Bu makalemizde PHP’de kullanılan operatörlerin kullanımını öğreneceğiz.
Daha önceki örneklerde kullandığımız “=” işaretinin de bir atama operatörü olduğunu belirterek derse başlayalım.

$isim değişkenine Mustafa değerini atadık.

Aritmetik Operatörler

Toplama + 1+1=2
Çıkarma – 5-3=2
Çarpma * 5*2=10
Bölme / 6/2=3
Kalan % 10%3=1

Örnek

Ekrandaki çıktısı:

30
10
200
2

Karşılaştırma Operatörleri

== eşit
=== birebir eşit
!= eşit değil
> büyüktür
< küçüktür >= büyük veya eşit
<= küçük veya eşit

Ekrandaki çıktısı: “Sayılar eşit değil” şeklinde olacaktır. Çünkü if deyimini kullandık. $sayi1 ve $sayi2‘nin değerlerini değiştirerek diğer karşılaştırma sonuçlarını da görebilirsiniz.

Mantıksal Operatörler

|| veya
or veya
&& ve
and ve
Xor şartlı veya (sadece sol veya sağ)
! değil

$marka değişkenindeki değerin Tunçmatik veya Casper olup olmadığını kontrol ettik. Ekrandaki çıktısı: “marka değeri boş değil: Değer= Tunçmatik” olacaktır. Mantıksal operatörler kullanılırken sık yapılan hatalardan biri de, eşitlik kontrolü yaparken == çift eşittir yerine tek eşittir = kullanmaktır. Tek eşittir kullanmak o değişkene yeni bir değer atamak anlamına geldiğini unutmayalım.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.altinkaynak.biz/indir/operatorler.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

1 Comment

Leave a Reply