İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

Siyasi parti üyeliğinizi sorgulayın!

Siyasi parti üyeliğinizi sorgulayın!Geçtiğimiz yıl kasım ayı içerisinde medyada yer alan haberlerde, bazı vatandaşların, haberleri olmamasına rağmen siyasi partilere üye olduğu bilgisi yer almıştı. Herkesin, siyasi partiye üye olup olmadığını online olarak öğrenme imkanı bulunmaktadır. Siyasi parti üyeliğinizin olup olmadığını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarıma konuyu anlatırken haberleri olmaksızın siyasi partilere üye olduklarını söylediler. Peki haberiniz olmadan bir siyasi partiye üye olduğunuzu anladınız, bu halde ne yapılmalıdır? Bir siyasi partiye üye olup olmadığınızı öğrenmek için tıklayınız. Siyasi Partiler Kanununun 6. maddesinde “Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasi partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahiptir” hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye göre, siyasi partiye rızası dışında üye yapılmış veya siyasi partiye kendi rızasıyla üye olmuş bir kişinin, tüzükte yer alan usule göre istifa edebilmesi mümkündür.

Ak Parti tüzüğünde istifaya dair şu açıklama yer almaktadır: Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için istifanın ya noter aracılığıyla veya yazılı beyan ile bizzat yapılmış olması gerekir. Bizzat yapılan yazılı istifa bildirimlerinde, imzanın ilgiliye ait olduğunun tespiti yapılır.

CHP tüzüğünde istifaya dair şu açıklama yer almaktadır: Partiden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin adları, imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulundukları ilçe yönetim kurulu tarafından, Genel Merkez Parti Kütüğü ile irtibatlandırılmak üzere Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’na bildirilir. Durum, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu tarafından ilgiliye, belde yönetim kuruluna, ilçe başkanlığına ve il başkanlığına bildirilir.

MHP tüzüğünde istifaya dair şu açıklama yer almaktadır: İlçe yönetim kurulu, üyelikten ayrılmayı gerektiren kanuni mecburiyet hâlleri saklı kalmak kaydıyla partiden ayrıldığını bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına şahsen, yazılı olarak, faks veya elektronik ileti ve benzeri yöntemler ile bildiren veya başka bir partiye kaydolduğu anlaşılan üyenin kaydını alacağı karar ile siler.

BDP tüzüğünde istifaya dair şu açıklama yer almaktadır: Her üye dilediğinde herhangi bir gerekçe bildirme zorunluluğu olmadan üyelikten ayrılabilir. Partiden ayrılmak isteyen üye dilekçe, taahhütlü mektup ya da noter vasıtasıyla üyelikten ayrıldığını yazılı olduğu ilçe başkanlığına bildirir. Başvuru üzerine ilçe başkanlığı ayrılmak isteyenin adını üye defterinden siler ve durumu on gün içerisinde il başkanlığına, il başkanlığı da aynı süre içerisinde örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığına bildirir ve ayrılan kişinin parti kimliği geri alınır.

Memurlar.Net - Özel

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

Leave a Reply