İnternet tarihinin ilk alan adı olan ve zaman içerisinde adı gibi bir sembol haline gelen symbolics.com, tam 27 yaşında. 27 yıl önce, bir bilgisayar yapımcı firması olan Symbolics, internetin ilk alan adını (domain) satın almış, ismini de symbolics.com olarak seçmişti. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır, yani tam 26 yıldır kendi adına kayıtlı olan bu alan adı,...