İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.