İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

Temel MySQL fonksiyonları

MySQL veritabanı sorgularında en sık kullanılan fonksiyonlar ve parametreleri.

mysql_connect(sunucu, kullanıcı adı, şifre)
MySQL sunucusuna yeni bağlantı açar.

mysql_close(bağlantı)
Açılan MySQL bağlantısını kapatır.

mysql_select_db(veritabanı adı, bağlantı)
MySQL da veritabanını seçer.

mysql_query(sorgu)
Veritabanına sorgu cümlesi gönderir.

mysql_create_db(veritabanı adı, bağlantı)
MySQL’de yeni veritabanı oluşturur.

mysql_num_rows(sonuç)
Sonuçtaki satır sayısını verir.

mysql_num_fields(sonuç)
Sonuçtaki alan sayısını verir.

mysql_drop_db(veritabanı adı, bağlantı)
Belirtilen veritabanını sunucudan siler.

mysql_fetch_array(sonuç, sonuç tipi)
Sonuçları dizi değişkeni olarak alır.

mysql_free_result(sonuç)
Sonuçlar için atanan hafızayı boşaltır.

mysql_list_fields(veritabanı adı, tablo adı, bağlantı)
Sonuçtaki tüm tablo alanlarını listeler.

mysql_list_dbs(bağlantı)
Sunucudaki tüm veritabanlarını listeler.

mysql_list_tables(veritabanı, bağlantı)
Veritabanındaki tüm tabloları listeler.

mysql_tablename(sonuç)
Verilen ait olduğu tablonun adını verir.

mysql_result(sonuç, satır numarası, alan)
Sorgudan dönen sonuçları alır.

mysql_ping(bağlantı)
MySQL bağlantısının aktif olup olmadığını kontrol eder.

mysql_info(bağlantı)
Son sorgu hakkında bilgi döndürür

mysql_get_server_info(bağlantı)
MySQL sunucu sürümünü döndürür.

mysql_errno(bağlantı)
Bir önceki işlemdeki MySQL hata numarasını verir.

mysql_error(bağlantı)
Bir önceki işlemdeki MySQL hata mesajını verir.

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

1 Comment

Leave a Reply