İnternet, bilgi, bilişim güvenliğine dair her türlü karalamalara sahiplik yapan kişisel bir blog.

Yasal hak değil, yasal sorumluluk

Yasal hak değil, yasal sorumlulukHer sağlıklı insanın olduğu gibi engellilerin de toplum içerisinde birtakım yasal hakları vardır. Bunlardan en çok ilgi çekeni de engellilere motorlu taşıtlar konusunda birtakım imtiyazlar verilmesidir. Engellilerin her ay düzenli olarak devletten maaş aldıklarını biliyoruz. Bu zaten onların toplumsal değerleri açısından en büyük haklarıdır. Bunun yanı sıra engelliler bir araç sahibi olmak istediklerinde bu araca kolaylıkla sahip olabilirler. Eğer aracı sürebilecek düzeyde engelleri varsa arabayı kendileri kullanabilirler. Eğer böyle bir şansları yok ise şoför gösterilerek engelliler de araç sahibi olabilirler.

Engellilerin ulaşım alanında olduğu gibi iletişim alanında da birtakım yasal hakları vardır. Örneğin ülkemizin önde gelen gsm firmaları devletin kararıyla engelliler için geniş ve ucuz tarifeler yapmaya başlamıştır. Ayrıca eğitim sisteminde de bu tür yeniliklere rastlayabiliriz. Örneğin engelliler için özel okullar açılmıştır ve burada özgün-örgün eğitimler verilmektedir. Bu da engelli kardeşlerimizin toplum içinde ne kadar değerli olduklarının göstergesidir.

Devlet engelli çocuklara 2002 yılından itibaren eğitim giderleri adı altında birtakım ücretler ödemektedir. Bu da insanlar arasında engellilerin eğitim eksikliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu da engellilerin olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamaktadır. Sosyal dayanışma kurumları neticesinde de engellilere karşı bu tür olumlu ve yardım amaçlı yakınlaşmalar mevcuttur. İnsanlar bu tür dayanışma örnekleriyle birbiriyle kenetlenme durumuna gelmişler ve birliktelik mesajları vermişlerdir.

Engelliler devlet tiyatrolarında ve devlete ait kurumlarda özel olarak hazırlanmış alanlarda program neticesinde protokol sırasında oyunları izleyebilmektedir. Üstelik bu özel hizmeti almak için hiçbir ücret de ödemiyorlar. Engellilerin bu tür yasal haklarının yanı sıra toplumsal hakları da mevcuttur. Bu da toplumlar arasındaki dayanışmanın temel maddesidir. Engellilere karşı bakış açısı gün geçtikçe olumlu yönde kendini geliştirmektedir.
Kaynakca: Engelliler.gen.tr

Mustafa

2004 yılından bu yana Web ve Bilgi Güvenliği üzerine araştırmalarda bulundum. Çok sayıda yerli yada yabancı websitelerinde bulunan zaafiyetleri ilgililere göndererek kapatılmasını sağladım. Octosec ailesindenim. Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında TSE Kayıtlı Sızma Uzmanı sertifikam bulunmaktadır.

Leave a Reply